facebooktwittermail

50 miljoner satsas i tomatodling

DALKÖPINGE

Sveriges störste tomatodlare, företaget Alfred Peterson och son, investerar 50 miljoner kronor i ett nytt växthus på 41 000 kvadratmeter. Nybygget ska stå klart vid årsskiftet och väntas öka produktionen med 1 500 ton.

– Svenska konsumenter är beredda att betala lite mer för svenskproducerade tomater, säger Mads Pedersen, ansvarig för tomatodlingen i Trelleborg som nu ska byggas ut för 50 miljoner kronor.
– Svenska konsumenter är beredda att betala lite mer för svenskproducerade tomater, säger Mads Pedersen, ansvarig för tomatodlingen i Trelleborg som nu ska byggas ut för 50 miljoner kronor.

Just nu råder högtryck i de två växthusen i Dalköpinge, strax öster om Trelleborg. Dagen ATL är på besök plockas 40 ton tomater av en arbetsstyrka på 130 personer, varav de flesta är säsongsanställda från bemanningsbolag.

Det är 22 grader varmt i växthusen och lite fuktigt i luften. Det odlas 16 olika sorter på anläggningen men de runda kvisttomaterna dominerar. Självkörande vagnar åker längs de långa gångarna fullastade med röda tomater som packas för vidare transport upp till Helsingborg där bland annat Ica och Coop har centraler och grossistorganisationen Sydgrönt ligger.

– Högsäsongen börjar i slutet av maj och pågår fram till september. Vi följer solen och skörden är som allra störst kring midsommar, säger Mads Pedersen, som är ansvarig för den svenska delen av bolaget och fjärde generationens grönsaksodlare.

Öka andelen svenskproducerat

I de två växthusen på 120 000 kvadratmeter producerar Alfred Pedersen och son kring 5 000 ton tomater årligen som säljs under 5-6 olika varumärken beroende på butikskedja. Trelleborgsanläggningen står för kring 40 procent av samtliga svenskodlade tomater som säljs.

Ett av syften med att bygga ytterligare ett växthus är att öka andelen svenskproducerat som i dag står för kanske 25 procent av totalmarknaden under sommarmånaderna och betydligt mindre under resten av året. Totalt säljs runt 40 000 ton tomater i landet årligen varav 12 000 ton är svenskodlade.

LÄS MER 8 hektar växthus för tomatodling på jordbruksmark

De stora producentländerna är i stället Holland och Spanien.

– Svenska konsumenter är beredda att betala lite mer för svenskproducerade tomater. I dag kan det bli brist på tomater när butikskedjorna kör kampanjer. Det vore bra för svensk tomatproduktion om vi kunde komma upp till åtminstone 50-60 procent under sommaren, säger Mads Pedersen.

Ingen konkurrens

Han säger att det inte råder någon direkt konkurrens mellan svenska odlare.

– När du förlorar en order är det som regel till Holland. Mellan tummen och pekfingret kostar det tio kronor att producera ett kilo standardtomater i Sverige. I Holland ligger kostnaden ungefär 30 procent lägre framförallt beroende på lägre energi- och personalkostnader, säger Mads Pedersen.

PREMIUM Svenska tomater lockade nederländska odlare

Ett annat skäl till att bygga ytterligare ett växthus är ekonomin. Genom att skala upp och öka volymen slås bolagets fasta kostnaderna ut över fler enheter.

Vinterproduktionen utökas

För två år sedan startades tomatproduktion i Trelleborg också på vintern. Det var ett försök som nu har permanentats och kan komma att utökas.

– Nu har vi produktion tolv månader om året. Ännu så länge handlar vinterproduktionen om 1 000 kvadratmeter men jag tror att det kommer att öka i framtiden. Det visade sig i vintras att vädret i Sydeuropa blivit mer instabilt. Det var brist på grönsaker i butikerna. Dessutom förväntar sig konsumenterna svenska grönsaker året runt och är beredda att betala för det, säger Mads Pedersen.

LÄS MER Här odlas tomater året om

Året i växthuset

15 januari – plantering börjar

Början av april - första röda tomaterna är mogna

Maj-september – högsäsong för svensk tomater

November - säsongen slut, plantorna slängs, växthuset städas och desinficeras