facebooktwittermail d

50 000 höns riskerar att avlivas

Det är en kommersiell besättning bestående av cirka 50 000 värphöns utanför Nyköping som drabbas av fågeinfluensa H5N8. Under onsdagen tar Jordbruksverket beslut om hur stor del av besättningen eller om hela måste avlivas.

Det är en besättning med 50 000 värphöns i Nyköping som nu konstaterats ha drabbats av fågelinfluensa.
Det är en besättning med 50 000 värphöns i Nyköping som nu konstaterats ha drabbats av fågelinfluensa. FOTO: ANN LINDÉN

Som ATL tidigare rapporterat under tisdagen är det en värphönsbesättning som drabbats av fågelinfluensa. Det är i en avdelning i ett av stallen på värphönsanläggningen som en kraftigt ökad dödlighet har upptäckts under ett par dagar. Anläggningen har lösgående höns inomhus i två intilliggande stallar.

– Vi fick rapporter om en kraftigt ökad dödlighet på en avdelning på anläggningen. Vi fick in prover i går och de analyserades snabbt eftersom misstankegraden var hög om att det rörde sig om fågelinfluensa. När vi öppnade fåglarna såg det ut precis som vid det förra utbrottet nere i Helsingborg, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA.

SVA körde analyserna parallellt för att få snabbt svar och proverna var positiva för H5N8.

Jordbruksverket vet ännu inte om det handlar om en högpatogen variant av viruset men Karin Åhl, enhetschef på Jordbruksverket, misstänker att så är fallet eftersom det är så många djur som dött på anläggningen i Nyköping.

Samtliga fåglar i riskzonen

Hon bedömer därför att risken är stor för att samtliga 50 000 djur måste tas bort.

– Jag tror i dagsläget inte att vi kan spara några djur eftersom de två husen på anläggningen står så nära varandra. Vi undersöker under dagen hur kopplingarna mellan husen ser ut. En del av hönsen måste hur som helst avlivas eftersom de är sjuka, säger hon.

Jordbruksverket tar ett beslut under onsdagen om samtliga eller bara en del av djuren ska tas bort.

PREMIUM Smittan kom in via en vild fågel

Upprättat skyddszoner

Utbrottet innebär att Jordbruksverket har gått upp ett steg i sin krisledning.

– Vi vet ännu inte vart det här tar vägen. Det blir många djur att ta hand om ifall samtliga måste avlivas, säger Karin Ståhl.

Jordbruksverket har lagt skyddszoner på tre respektive tio kilometer kring anläggningen. Inom tiokilometerszonen finns andra kommersiella fjäderfäbesättningar liksom hobbybesättningar.

För ett par veckor sedan sänkte Jordbruksverket skyddsnivån från två till ett. Var det för tidigt?

– Jag tror inte att det har någon betydelse för det här utbrottet. De här hönsen går ju inte ute och har inte någon direkt kontakt med vilda fåglar. Här måste smittan på något sätt ha kommit in i anläggningen, säger Karin Åhl.

LÄS MER Fågelinfluensan kostar Scandi Standard miljoner