facebooktwittermail d

45 procent smittades av rotröta trots behandling

Rotröta på gran och tall är ett av skogsbrukets största problem. Nu visar forskning att stubbehandlingen som görs ofta är bristfällig.

– Det fungerar inte särskilt bra i praktiken, säger Jonas Rönnberg, SLU.