facebooktwittermail d

4,2 miljoner till smittskyddsprojekt

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) startar ett nytt smittskyddsprojekt som ska minska riskerna för spridning av infektioner och antibiotikaresistens.

Projektets syfte är att minska riskerna för spridning av infektioner och antibiotikaresistens mellan dels djur och dels mellan djur och människor.
Projektets syfte är att minska riskerna för spridning av infektioner och antibiotikaresistens mellan dels djur och dels mellan djur och människor. FOTO: MOSTPHOTOS

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) startar, enligt ett pressmeddelande, ett treårigt smittskyddsprojekt i samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna Svenska Blå Stjärnan och Svenska Brukshundklubben.

Projektet har fått drygt 4,2 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att minska riskerna för spridning av infektioner och antibiotikaresistens dels mellan djur, dels mellan djur och människor. Detta ska uppnås genom ökad kunskap inom organisationerna.

”Vi tror att kunskapen är ojämn hos volontärer och hundförare inom SBS och SBK kring hur man förhindrar smittspridning och antibiotikaresistens. Vi hoppas att projektet ska leda till att volontärer, hundförare och även andra organisationer vi samarbetar med får en säkrare och tryggare arbetsmiljö vid insatser”, säger Tanja Strand, projektledare och forskare vid SVA, i ett pressmeddelande.

Projektet ska pågå mellan 2020 och 2022 och ska identifiera vilka kunskapsbehov organisationerna har om smittskydd och eventuellt sätta in åtgärder. Bland annat ska en webbkurs om smittskydd skapas och organisationernas utbildningar ska övas i en krissituation.