facebooktwittermail d

40 miljoner till skogsbrandsdrabbade kommuner

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Jämtland uppdraget att samordna och betala ut ersättning till kommuner som drabbades hårt av sommarens skogsbränder. 40 miljoner kronor finns att betala ut.

Sedan tidigare har Länsstyrelsen i Jämtland regeringens uppdrag att samordna eftersläckningsarbetet till sommarens skogsbränder. Nu får myndigheten också uppdraget att samordna och betala ut ersättning till kommuner som drabbats av bränderna.

Skogsbranden vid Älvdalens skjutfält bombades av JAS-plan.
Skogsbranden vid Älvdalens skjutfält bombades av JAS-plan. FOTO: RICKARD TÖRNHJELM/FÖRSVARSMAKTEN

40 miljoner kronor finns att fördela och kommunerna kan få ersättning för kostnader som inte kompenseras enligt lagen om skydd mot olyckor eller andra system. Kommunerna kan ansöka om medel till och med den 15 november i år. Förutom de 40 miljonerna ska regeringen också avsätta 10 miljoner kronor till drabbade länsstyrelser.

LÄS MER: Ny kvalitetsbedömning för massaved

LÄS MER: Nya flygfoton över brandhärjade skogar