facebooktwittermail d

39 000 kycklingar ska avlivas på grund av salmonella

Efter en salmonellakontroll på en stor anläggning beslutade Jordbruksverket att avliva 39 000 kycklingar.