facebooktwittermail

36 döda kor hittade på gård

Ett stort antal nötkreatur har hittats döda på en gård utanför Kramfors. Polisen är på plats för att genomföra teknisk undersökning.

- Vi har även hållit förhör med djurägaren, men jag kan i nuläget inte säga vad det har gett, säger polisinspektör Annica Odelind till ATL.nu.

Dåligt skick


Det skakande fyndet gjordes av två djurskyddshandläggare från länsstyrelsen i Västernorrland, som på tisdagen åkte ut till gården efter att ha fått en anmälan om att allt inte stod rätt till.

De döda djuren låg dels i ladugården, dels i en intilliggande byggnad. Av polisens bilder framgår att flera av de överlevande kreaturen befann sig i mycket dåligt skick. Ett av djuren ligger i en kletig sörja av smuts.

- Händelsen rubriceras som brott mot djurskyddslagen och vi ska nu försöka bringa klarhet i vad som har hänt, säger Annica Odelind.

Ska obduceras


Flera djur kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion, så att dödsorsaken kan fastställas.

Utöver de 36 döda djuren finns 50 utegående nötkreatur samt 30 får och åtta hästar på den aktuella fastigheten.

Länsstyrelsens inspektörer besökte gården så sent som i höstas. Ett antal brister när det gällde vattenhållning och strö noterades.

- Men det var ändå inom gränsen för det godtagbara. Det var absolut ingenting i nivå med det här, säger Peter Ekström, sektionschef vid länsstyrelsen.

Han betonar att länsstyrelsen väntar med eventuella beslut om djurförbud tills polisutredningen är klar.
- Men vi kommer givetvis att noga kontrollera de djur som finns kvar på gården. ATL.nu