facebooktwittermail d

Hälften av brandstödet oanvänt

När ansökningstiden gick ut hade bara drygt hälften av stöden efter fjolårets skogsbränder sökts.

– För dålig information och stöttning, säger Martina Eriksson, Mellanskog, som en delförklaring.