facebooktwittermail

30 miljoner att söka till utbildning

Behöver du utbilda dig själv eller andra? Det finns fortfarande pengar kvar att söka till kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet, meddelar Skogsstyrelsen.

Det handlar om cirka 15 miljoner kronor varderainom de båda ämnesområdena Förnybar energi och Klimat.

- Förnybar energi kan till exempel handla om hur du tar ut biobränsle på ett uthålligt sätt ur din skog, eller om återföring av askan, berättar Christoffer Andersson vid Skogsstyrelsen.

Måste jobba inom skogsbruk


Klimat kan handla om hur du ökar produktionen av förnybar råvara med bibehållen naturhänsyn eller hur du minskar din egen användning av diesel genom ecodriving.

Den som lämnar in sin ansökan senast den 11 maj får under hösten besked om ansökan beviljats.

Stödet Kompetensutveckling är en del av EU:s landsbygdsprogram och vänder sig till personer som på något sätt är verksamma inom skogsbruk.ATL.nu