facebooktwittermail d

”30 år av alternativa fakta”

I 30 år har vi matats med ekologisk produktions fördelar, skriver Kersti Linderholm och uppmanar alla att hålla sig till fakta.

Vilka odlingsmetoder gynnar ekologisk mångfald?
Vilka odlingsmetoder gynnar ekologisk mångfald? FOTO: OLA JENNERSTEN/N/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Replik. mitt inlägg om alternativa fakta kom en replik med 15 nya sådana.

Med mineralgödsel binder vi minst åtta gånger mer koldioxid (netto) än alternativen (Svenska jordbrukets klimatpåverkan, 2014). Kolinlagringen i mark ökar (IVA 2019). Köttproduktion bygger på gräs och svensk spannmål (Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter). Vanliga mjölkkor kan få kraftfoder med svenska oljeväxter, tack vare växtskydd. Ekologiska får lita på importerad soja (SCB statistik). Alla kor får mest egenproducerat foder (gräs). De ekologiska vallarna plöjs upp oftare då klövern dör och får inte kompenseras med mineralgödsel vilket leder till ökat kväveläckage.

Det är konstaterat i domstol, utifrån alla tillgängliga studier, att eko inte ger mer biologisk mångfald (PMT 11299-16). Nya studier visar att även humlor kan glädjas åt växtskydd som ger nektarrik klöver (ATL nr 85 2019). SLU har inte visat skillnader på antibiotikaanvändning i ekologisk och vanlig produktion (Formas 2014-00281). Inte heller skiljer det på fosforöverskott.

Snarare finns en tendens att ekologisk växtodling får överskott då gödselmedlen bygger på fosforstarka (importerade) slakterirester. Gröngödsling ökar behovet av mark och ger utsläpp utan att producera något. Insatser med skattemedel ger inte ekonomisk hållbarhet.

I 30 år har vi matats med alternativa fakta om ekologisk produktions fördelar och Konsumentverket har haft statens uppdrag att ”informera”. Det är inte konstigt att allmänhet och massmedier är påverkade. Därför är det viktigt att personer inom vetenskapliga discipliner grundar uttalanden på fakta.

Kersti Linderholm

Agronomie doktor, Silvbergs Miljöteknik

Läs också:

Gott om alternativa fakta om jordbruk

Replik: Hållbarhet är mer än klimat