facebooktwittermail d

Nordkalksolyckan: Före detta platschef fälld

UPPDATERAT

I dag dömdes den före detta platschefen på Nordkalk till villkorlig dom. Nordkalk AB döms att betala tre miljoner kronor.

Tingsrätten i Luleå skriver i sitt pressmeddelande:

"Tingsrätten finner att platschefen ska dömas för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död och vållande till kroppsskada, grovt brott. Straffvärdet uppgår till ett års fängelse efter att det beaktats att mer än fem år gått sedan händelsen. Påföljden bedöms kunna stanna vid villkorlig dom i förening med höga dagsböter".

Fick frätande kalk över sig

Det var klockan 23 på kvällen den 2 november 2011, som en entreprenadfirma till Nordkalk genomförde underhåll på en kalkugn. Sju personer skadades, varav två allvarligt. En av de två, en 23-åring, avled senare av sina skador. Samtliga fick brännskador på ögon, luftvägar och hud efter att ha kommit i kontakt med frätande kalk.

Den avlidne mannens föräldrar och bror samt tre av de skadade arbetarna har begärt skadestånd solidariskt av platschefen och Nordkalk AB. Samtliga får vad de begärt, men skadeståndet ska betalas av Nordkalk AB i sin roll som arbetsgivare.

Allvarliga brister

Tingsrätten skriver att platschefen hade ansvaret för arbetsmiljöarbetet och att det funnits en rad allvarliga brister.

Det har inte gjorts någon tillräcklig riskbedömning efter den första olyckan, innan arbetet fortsatte.

Arbetstagarna har inte fått tillräckligt god kännedom om under vilka förhållanden arbetet skulle bedrivas.

Man har inte förvissat sig om att arbetstagarna hade den utbildning som krävdes.

Platschefen hade inte sett till att de stod under den ledning som hade behövts för att klara arbetet, eller att de fått instruktioner om riskerna och hur de skulle undgå dem.

Det fanns ingen arbetsplan och tidsplanering för hanteringen av sinterpåväxt.

Tingsrätten skriver bland annat att den senare olyckan med mycket stor sannolikhet hade kunnat förhindras om platschefen gjort det som han var ålagd att göra.

Nordkalk ansvariga

De skadade männen var anställda av andra bolag än Nordkalk AB. Tingsrätten finner att Nordkalk AB i sin roll som inhyrare av arbetskraft och som det bolag som hade rådighet över arbetsstället hade arbetsmiljöansvaret för arbetstagarna vid tidpunkten för händelsen och att Nordkalk ska åläggas företagsbot om tre miljoner kronor.