facebooktwittermail

25 miljoner till hästföretagande

Jordbruksverket har åren 2006-2010 fördelat drygt 25 miljoner kronor till nationella projekt inom hästsektorn. Det konstateras när satsningen Livskraftigt hästföretagande summeras.

- Pengarna har bidragit till en utveckling av hästföretagandet, som är en viktig del av landsbygdens framtid, säger Magnus Nordgren vid Jordbruksverkets enhet för landsbygdsutveckling.

Ska vara till nytta


De aktuella projekten har främst syftat till att främja ett livskraftigt hästföretagande. Ett generellt villkor för att få bidrag är att resultaten av projektet kan spridas och vara till nytta för andra.

Prioriterade områden har varit turismverksamhet inom hästsektorn, arbetsmiljöarbete, företagsutveckling och regionala forum för samarbete.

När det gäller turismverksamheten är målet är att marknadsföra Sverige internationellt som en destination för naturbaserade upplevelser, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Pengar har även fördelats till att stärka ridskolor och olika arbetsmiljöprojekt.ATL.nu