facebooktwittermail

25 gånger mer daggmaskar i CA-jordbruk

Biodiversiteten var högre på en gård med CA-jordbruk jämfört med två gårdar där marken plöjs respektive brukas med reducerad jordbearbetning, visar danskt forskningsprojekt.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: DAVID LARSSON

När markstrukturen störs i form av harvning eller plöjning gynnas ett fåtal arter som snabbt kan föröka sig. Odlingssystemet med CA-jordbruk visar en mer jämn fördelning mellan olika arter av jordlöpare jämfört med i det plöjda eller harvade systemet, enligt slutsatser från projektet "Grønne Marker og Stærke Rødder". En större tillgång på föda och gömställen i CA-jordbruket gör också att flera olika arter klarar sig bättre.