facebooktwittermail d

25 000 väntas till plöjnings-VM

När VM i plöjning anordnas för 58:e gången väntas 25 000 besökare till Lindevads säteri utanför Mjölby i Östergötland.

Sverige har varit värd vid tre tidigare tillfällen - 1955, 1976 och 1993. I år kommer plöjare från 29 länder för att mäta sina talanger.

- Som tävlingsform har plöjning en lång historia och VM är ett stort evenemang. Det är det största som hänt i svenskt lantbruk på decennier, säger projektledaren Annika Altnäs i ett pressmeddelande

Precisionssport


Tävlingsplöjning är en precisionssport där de tävlande på tid ska plöja en förutbestämd yta med ett begränsat antal fåror utan att lämna någon oplöjd mark. Fårorna ska vara raka, ha ett visst djup och tiltorna ska ligga jämna.

Team Sweden består av tegplöjaren Bengt Andersson och växelplöjaren Rolf Eliasson som tagit en rad medaljer i VM och SM. Den enda i laget som tagit VM-guld är dock coachen Ulrik Olsson.

Plöjnings-VM arrangeras av Svensk plöjning AB som ägs av JUF, Jordbrukarungdomens förbund. Den första internationella tävlingen genomfördes 1953. ATL.nu