facebooktwittermail d

25 000 har blivit coachade av LRF

LRF:s 29 företagarcoacher har under åren 2006-2009 varit i kontakt med 25 000 LRF-medlemmar.

Av dem som haft samtal med en av LRF:s företagarcoacher anser nästan alla att det har hjälpt dem att se nya möjligheter med sitt företagande, enligt ett pressmeddelande från LRF. Många av dem sätter nu upp mål för sin verksamhet.

En undersökning gjord av Landja på uppdrag av LRF visar att hälften av lantbrukarna sätter upp verksamhetsmål. De som gör det är mer nöjda med företagets resultat.ATL.nu