facebooktwittermail d

24 miljarder euro extra till jordbrukspolitiken i coronabudget

Nya miljömål och bättre krishantering kräver mer resurser, konstaterar EU-kommissionen och föreslår en höjning av jordbruksbudgeten.