facebooktwittermail d

23 miljoner i intrångsersättning från staten

Skogsägare i Norrland fick under fjolåret nära 23 miljoner kronor i statlig ersättning efter att de nekats att avverka i fjällnära skogar med höga naturvärden.

Under 2020 betalade Skogsstyrelsen ut 23 miljoner kronor i intrångsersättning i fjällnära skog, och för i år beräknas det bli 360 miljoner kronor.
Under 2020 betalade Skogsstyrelsen ut 23 miljoner kronor i intrångsersättning i fjällnära skog, och för i år beräknas det bli 360 miljoner kronor. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Bakgrunden till intrångsersättningarna är en vägledande dom i Mark- och miljööverdomstolen i maj i fjol, som slog fast markägarnas rätt till ersättning.

”Totalt har 32 domstolsärenden avgjorts men i de flesta fall har vi inte fått besked om summorna än”, säger skogskonsulent Kristina Nilson till Nyhetsbyrån Siren.

Fem av de 32 domstolsmålen ingår i statistiken över ersättning under fjolåret. Ett av dessa resulterade i ett beslut på drygt 13 miljoner kronor till en allmänning som tidigare hade nekats avverka i Storumans kommun. Även skogsägare i Dorotea och Sorsele fick miljonbelopp utbetalda under 2020.

Fyrfaldigad areal

Mark- och miljööverdomstolens utslag i fjol ledde till att antalet ansökningarna om avverkning i fjällnära områden ökade avsevärt, men ännu mer ökade ansökta arealen. Skogsstyrelsen hade räknat med en fördubbling av antalet ansöka hektar, men det blev istället fyra gånger mer än medelvärdet.

Skogsstyrelsen bedömning är därför att ersättning för fjällnära skog under 2021 kommer uppgå till 360 miljoner kronor, och har redan tidigare ansökt om utökade anslag från staten för det.

”Vi har också ökat vår kapacitet genom nyanställningar, inlån av personal och omprioriteringar i verksamheten. Det handlar om hela kedjan, från att hantera alla nya ansökningar till att ta hand om den andel som sedan blir ersättningsärenden”, säger Kristina Nilson.

Hon tillägger att det ännu är för tidigt att säga om ansökningsvågen kommer att leda till en ökad avverkningstakt framöver. Sannolikt kommer andelen avslag att öka i år om fler relativt orörda skogar med höga naturvärden berörs.

Ersättning till skogsägare i fjällnära områden:

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära områden på grund av höga naturvärden har rätt att få ersättning motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

Under 2020 utbetalades 22,7 miljoner kronor till berörda skogsägare.

110 gamla ersättningsärenden har handlagts av Skogsstyrelsen sedan domen i maj 2020. 32 av dessa har avgjorts i domstol. I ytterligare 23 domstolsmål pågår förlikningsförhandlingar om beloppen. Samtidigt handläggs 55 ärenden i myndighetens olika distrikt efter genomförd värdering.

Skogsägare lämnade under 2020 in nya ansökningar om avverkning på totalt 14 300 hektar i fjällnära skog. Medelvärdet över tre år ligger på 3 600 hektar.