facebooktwittermail d

22 misstänkta svenska dödsfall

I Sverige finns 22 rapporterade dödsfall, 439 i USA, 77 i Brasilien och 49 i Frankrike. Alla kopplade till hundar som behandlats med fästingmedlet Bravecto, hävdar Facebookgruppen Does Bravecto kill dogs?. Men svenska veterinärer är inte oroade.

I går berättade ATL att tuggtabletten Bravecto mot fästingar, som började säljas för tre år sedan, nu ska specialgranskas av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Anledningen är de svåra biverkningar och till och med dödsfall som rapporterats efter att hundar behandlats med Bravecto.

I Europa har närmare 1 400 biverkningsrapporter lämnats in sedan medlet släpptes på marknaden 2014. Enligt Facebookgruppen Does Bravecto kill dogs? som hämtat information från EMA handlar det om 22 misstänkta dödsfall i Sverige.

Enligt tillverkaren MSD Animal Health är de vanligaste biverkningarna diarré, kräkningar, aptitlöshet och dreglande. Något annat nämns inte på bipacksedeln.

Allvarliga biverkningar

Men biverkningsrapporterna beskriver även betydligt allvarligare symtom som kramper, beteenderubbningar, förlamning, muskelsvaghet, inflammation i bukspottkörteln, organsvikt, förändringar av blodbilden och plötsliga dödsfall.

MER OM HUND: Grävlastaren är hunden Zigges revir

Tillsynsmyndigheten Läkemedelsverket har hittills inte kunnat koppla samman Bravecto med några allvarligare biverkningar. Och de veterinärer ATL talat med ger samma bild.

– Om man sätter antalet biverkningar i relation till hur många behandlingar som utförs utmärker sig den produkten inte jämfört med andra, säger Johan Beck-Friis, informationsansvarig på Sveriges Veterinärförbund.

Han är positiv till att EMA nu specialgranskar Bravecto.

– Då får man ett definitivt svar på om det finns något skäl för oron kring biverkningar. Jag har själv inga betänkligheter kring Bravecto och jag har inte fått några rapporter från våra medlemmar om att man har sett biverkningar utöver de som förväntats.

Generellt nöjda

Erik Lundberg, veterinär i Dalby utanför Lund, har samma uppfattning.

– Vi skriver ut väldigt mycket Bravecto och generellt sett har folk varit väldigt nöjda. Men allt förtjänar att tas upp och värderas, säger han.

– Vi har hört liknande uppgifter om många andra fästingpreparat, att de exempelvis skulle orsaka epilepsi. Men i så fall borde vi ha sett ett ökat antal epilepsifall och det har vi inte gjort.

Vägrar lämna ut uppgifter

Enligt Svensk Veterinärtidning, som gör årliga genomgångar av biverkningsrapporteringen för bland annat fästingmedel för hund, låg biverkningsincidensen för Bravecto 2015 på 3,6 fall per 10 000 tabletter.

ATL har bett Läkemedelsverket ta fram en uppdaterad siffra för hela den tid Bravecto har funnits på marknaden, men Läkemedelsverket vill inte lämna ut den uppgiften.

LÄS OCKSÅ: Medlet uppmärksammas i USA

LÄS OCKSÅ: Fästingmedel till hund granskas efter larm