facebooktwittermail d

22 bredbandsmiljarder saknas

Det krävs 53 miljarder för att nå regeringens bredbandsmål till 2025. Men 22 miljarder av dessa saknas i nuläget.