facebooktwittermail

22 bredbandsmiljarder saknas

Det krävs 53 miljarder för att nå regeringens bredbandsmål till 2025. Men 22 miljarder av dessa saknas i nuläget.

I regeringens höstbudget satsas 650 miljoner över tre år, alltså långt ifrån de 22 miljarderna som krävs.
I regeringens höstbudget satsas 650 miljoner över tre år, alltså långt ifrån de 22 miljarderna som krävs. FOTO: HANS DAHLGREN

Regeringens mål är att 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 1 Gbit per sekund år 2025. Grundtanken är att utbyggnaden ska vara marknadsdriven, men att offentliga insatser måste till i områden där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas.