facebooktwittermail d

21 barn döda i lantbruket

I snitt har två barn dött varje år i lantbruket under de senaste tio åren. Trots detta är statens stöd till säkerhetsarbete numera borttaget.

21 dödsolyckor med barn har inträffat de senaste tio åren. Och i de flesta fall är en traktor inblandad. Gården och traktorn på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.
21 dödsolyckor med barn har inträffat de senaste tio åren. Och i de flesta fall är en traktor inblandad. Gården och traktorn på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. FOTO: ANN LINDÉN

Hittills i år är siffran noll för barnolyckor inom lantbruket. Ändå är det inget som talar för att den dödliga trenden är bruten. Jordbruket är farligt för barn.

Trots att antalet aktiva lantbrukare blir färre ligger dödsolyckorna med barn inblandande på ungefär samma nivå år från år. Minst 21 barn har dött i lantbruket i Sverige de senaste 10 åren enligt statistik som LRF sammanställer.

– Säkerhetstänkandet är katastrofalt dåligt. Andra farliga arbetsplatser har betydligt högre säkerhetstänkande, säger Anna Ozén som tidigare jobbade tillsammans med Anders Danielson inom projektet Säkert Bondförnuft.

Ingen officiell statistik

Det finns ingen officiell statistik över hur många barn som skadas och dödas i skogs- och lantbruket. Arbetsmiljöverkets siffror gäller bara det som sker i arbete och således inte barn.

När det gäller barn samlar LRF in uppgifter från media, så det kan finnas olyckor som inte har rapporterats i deras statistik.

Runt traktorn

Den farligaste platsen inom jord- och skogsbruket är runt traktorn.

– Det är vanligt att barn börjar klättra runt i traktorn efter ett tag. Då ramlar de av och blir överkörda. Om barnen åker med ska de alltid vara fastspända, säger säkerhetskonsulten Anders Danielsson.

Numera arbetar Anders Danielson inom den ekonomiska föreningen Säker arbetsmiljö Sverige som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom jordbruk, skogsbruk och entreprenad. Hans råd till alla lantbrukare är att ta in en erfaren säkerhetsrådgivare som går igenom arbetsmiljön på gården.

– Det är lätt att bli hemmablind, man ser inte allt. Jag brukar då gå igenom en checklista med de allvarligaste riskerna.

Lantbrukare får betala kostnaden själv

I det förra landsbygdsprogrammet fanns det pengar att söka för den lantbrukare som ville förbättra säkerheten på sitt lantbruk. Men det stödet finns inte längre, lantbrukaren får betala kostnaden själv.

– Det borde det finnas. Jag tycker att arbetsmiljön är styvmoderligt behandlad, säger Anders Danielson.

Säkert bondförnuft hade som mål att halvera antalet olyckor, och dödsolyckorna minskade med 45 procent. Men projektet lyckades inte skapa den nödvändiga attitydförändringen hos föräldrarna att jobba ständigt med säkerhetsfrågor samt att sätta tydliga gränser för barnen.

Anna Ozén befarar en strängare lagstiftning om barn fortsätter att komma till skada inom skogs- och lantbruket.

– I värsta fall väntar lagstiftning och böter men dit vill vi ju inte heller. Det måste ligga i alla lantbruksföretagares intresse att ta säkerheten till sitt hjärta.

LÄS MER: Säkerhetsarbete - liten chans till stöd

Olycksorsak för de 21 omkomna barnen

Traktor – påkörd: 7

Traktor – inget bälte: 6

Fyrhjuling: 3

Drunkning: 2

Barn i traktorskopan: 1

Skogsmaskin – påkörd: 1

Fordon – påkörd: 1

Så gör du gården säkrare för barnen

* Visa barnens kompisar runt på gården var det finns farliga platser.

* Maskinerna, framför allt traktorer, är den största faran.

* Håll barnen borta från körvägarna där traktorer och andra transporter går.

* Barn ska vara fastspända när de sitter i traktorn.

* Varken barn eller vuxna ska skjutsas i traktorskopor, det är mycket riskfyllt och förbjudet enligt lag.

* Gödsel- och urinbrunnar ska vara inhägnade och brunnslocken ska kontrolleras regelbundet så att de är hela och inte kan flyttas.

* Silotorn är också en farlig plats att vistas vid, liksom vid storbalar, handelsgödsel och förråd med kemikalier.

* Hästar och kor är en stor risk för barnen. De ska inte gå in i hagar eller hantera djur utan en vuxen.

Källa: Länsförsäkringar.