facebooktwittermail d

2030 ska fordonsflottan vara fossilfri

Möjligheterna är stora att producera biodrivmedel från skogsråvara, Men för att större satsningar ska ske måste klara skatteregler och finansiering finnas på plats. Politiker och myndigheter har ett ansvar, skriver företrädare för Landsbygdspartiet oberoende.

FOTO: ANN LIND N

Värme och el kan produceras genom skogsråvara. Biodrivmedel måste också kunna framställas av olja från vår svenska skog för att vi ska nå en hög självförsörjningsgrad och slippa vara beroende av nyckfulla beslut från oligarker och shejker. Med riktiga satsningar kan vi ha en fossilfri fordonsflotta.

Politikerna ska skapa långsiktiga styrmedel och gynnsamma villkor för biodrivmedel. Detta är nödvändigt för att locka fram investerare att satsa på sådan produktion. Dessutom måste forskningen få rejäla resurser för att Sverige ska bli konkurrensmässigt.

Våra naturbruksskolor ska förses med kvalificerade lärare och utrustning för att locka elever med teknisk begåvning att jobba med skogsråvara och framställa biodrivmedel genom att arbeta med sinnrika produktionsmaskiner.

Det finns många intressenter som försöker komma först på marknaden med biodrivmedel. Sveaskog, Södra och Preem är aktörer som har investerat stort i kommersiell produktion. Det gäller att ta vara på deras framsteg och kompetens. 

Skogsjätten SCA bygger en liten pilotanläggning för att med en metod tillverka biobensin från svensk skogsråvara. Tekniken att skapa bensin av förnybara råvaror finns redan men nu gäller det att genom investerarna och den svenska ingenjörskonsten överföra teorierna till praktisk produktion. Ansvaret för att det ska förverkligas ligger hos politikerna. Klara spelregler är nödvändiga!

Det är viktigt att betona att traditionell virkesproduktion kommer att vara grunden för skogsbruket i framtiden men att framställningen av biodrivmedel blir ett viktigt komplement som skapar sysselsättning och intäkter åt skogsbrukarna och skatter till stat och kommun.

Ett problem i dag är de oklara skattereglerna som skapar oro bland investerare och producenter. EU-byråkratin får inte göra Sveriges riksdag till ett transportkompani utan våra svenska EU-parlamentariker måste visa aktivitet som gynnar Sverige.

Energimyndigheten har också en viktig uppgift genom att skapa samarbete och bidra med finansiering. Skogen, som är Sveriges mest biologiska och konkurrenskraftiga exportvara, måste åtnjuta den största respekt hos myndigheter av alla de slag! 

Skogen är nyckeln till det nya biobaserade samhället, där också vatten-, vind-, sol- och geoenergi ingår.  Landsbygdspartiet oberoende är beredda att låsa upp dörren till framtiden!

För Landsbygdspartiet oberoende:

Erika Sörengård, Partiledare, Ervalla

Erland Nilsson, Luleå

Claes Littorin, Knutby

Magnus Malmsten, Norrtälje

Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk

Eva von Heideken, Malmköping

P-O Lindgren, Hållsta

Alf Karlman, Eskilstuna