facebooktwittermail d

2022 - året när humöret vände

I nästan varje affärstidning finns nu en krönika om vad som skett på marknaden. I nästan alla kan man läsa om vad som gått upp i pris och vad som gått ner när året summeras. De missar emellertid det viktigaste som hände i år. Det var att nästan allt gick upp i pris fram till maj och att det vände då. Sedan har nästan allt gått ner i pris. Det är till och med så, att det som gick upp mest fram till maj, därefter har fallit mest. Korrelationen mellan uppgång till nedgång är -0,63.