facebooktwittermail d

2020 - bra år för skogsåkarna

De högsta marginalerna på femton år. Det hade skogsåkerierna under 2020 enligt nya siffror från Sveriges åkeriföretag.

Joel Persson Södra
Det går bra för skogsåkarna enligt ny statistik från branschorganisationen Sveriges åkeriföretag. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Skogsåkerierna gick bäst av alla åkeribranschens verksamhetsområden under 2020. Lönsamheten räknat på avkastning på kapital låg där på 8,9 procent, branschgenomsnittet blev 7,0 procent, enligt Sveriges åkeriföretags senaste nyckeltalssammanställning.

Prognoserna för de närmaste åren ser också bra ut även om stora investeringar för att svara på behovet av ökade skogstransporter kan pressa ner marginalerna.

Medianomsättningen för skogsåkarna ökade med 3,8 procent vilket är i nivå med övriga företag.