facebooktwittermail d

200 miljoner mot vattenbrist

Regeringen går ut med anslag till långsiktiga satsningar för att motverka vattenbristen

FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

– Vi avsätter 200 miljoner i medel för att motverka vattenbristen i höstens budgetproposition, säger miljöminister Karolina Skog till ATL.

Satsningen består av tre delar. Den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA, som tidigare haft tillfälliga anslag, får nu säkra medel. SGU får medel för fördjupade analyser och kartläggningar av grundvattennivåerna. Den tredje delen avser att stötta och säkra kommunernas egna resurser för att hålla kvar vatten.

– Det handlar om att hålla kvar vatten i marken, till exempel genom att restaurera och bygga våtmarker och kombinationsdammar, säger hon.

Det här är en ny satsning inom vilken kommuner kan söka medel både för satsningar på statlig och kommunal mark och både på landsbygden och i tätort.

PREMIUM: Kamp om vatten slår mot satsande djurbönder

LÄS MER: Vattenbrist hotar stora delar av Sverige

Även naturvårdsverket kommer att få extra anslag för att ta fram en våtmarksstrategi med risken för torka i fokus.

– Det här är långsiktiga satsningar, men vi kommer även att följa upp vattenbristen under sommaren och stötta mer kortsiktiga satsningar, säger Karolina Skog.