facebooktwittermail d

200 000 kronor är en bagatell

Enligt en dom i Kammarrätten i Jönköping får en skogsägare tåla att spara virke värt 200 000 kronor vid en större avverkning.

Enligt lagstiftningen måste skogsägare vid avverkning spara skyddsvärd skog upp till ett visst värde, ett värde som ska vara bagatellartat för skogsägaren.

Skogsstyrelsen och den aktuella skogsägaren i Bollebygd har stridit länge i domstolarna om vilket intrång som är rimligt att kräva.

Nyckelbiotop


Först krävde Skogsstyrelsen att skogsägaren skulle lämna en nyckelbiotop på 6,6 hektar värd över 300 000 kronor, utan ersättning från staten. Men myndigheten fick bakläxa i Kammarrätten.

Då sänkte Skogsstyrelsen kravet till 4,6 hektar, värt cirka 199 000 kronor. Och nu ger Kammarätten till slut Skogsstyrelsen rätt.
Det är inte orimligt att behöva lämna 3 procent av värdet, 199 000 av 6 600 000 kronor för naturvårdens skull.

"Även om ett belopp om cirka 199 000 kronor för en genomsnittlig skogsägare inte kan anses utgöra ett bagatellartat belopp, bör så kunna vara fallet för en skogsägare med större innehav", skriver Kammarrätten.
Torbjörn Esping