facebooktwittermail d

20 000 i böter för saknad tankvall

undefined

Det var i samband med en gårdsöverlåtelse 2013 som brottet begicks, rapporterar Skånska Dagbladet.

Lantbrukaren beslöt sig för att flytta sin dieseltank sommaren 2013 för att skydda sig mot dieseltjuvar. Enligt lantbrukaren var planen att tanken skulle vallas in och förses med ett tak, men det gjordes aldrig. Därefter lämnade lantbrukaren verksamheten och gården överläts.

Otillåten miljöverksamhet

Men att lämna dieseltanken skulle sluta i rättegångssalen. Brottet rubricerades som otillåten miljöverksamhet. Kommunens miljöförvaltning inspekterade gården hösten 2013 och våren 2015 och anmälde sedan lantbrukaren för miljöbrott eftersom villkoret för bränsletanken inte var uppfyllt. Anmälan ledde till åtal och tingsrätten ansåg att lantbrukaren gjort sig skyldig till otillåten miljöverksamhet eftersom han inte gjort tillräcklig för att skydda dieseltanken.

Nekar till brott

Lantbrukaren nekar till brott och hävdade att miljötillståndet först och främst gällde gårdens djurhållning och att det inte behövdes tillstånd för dieselhanteringen. Men i tillståndet som utfärdades av länsstyrelsen 2001 fanns ett villkor om att tanken skulle vallas in och stå under tak för att inte läcka ut i naturen.

Tingsrätten beslutade att lantbrukaren ska betala 20 000 kronor i företagsbot.

LÄS OCKSÅ: Rätt tid för rotposter

LÄS OCKSÅ: Projekt rädda Parca

LÄS OCKSÅ: Volvo BM i Afrika