facebooktwittermail d

150 miljoner fattas för Skogsstyrelsen

Ersättning för fjällnära skog kommer sluka Skogsstyrelsens budget för områdesskydd nästa år.