facebooktwittermail d

150 artskyddsärenden till på gång i norra Jämtland

Avverkningsrestriktioner på grund av tretåig hackspett riskerar att sätta stopp för familjen Hyttstens generationsskifte i Jämtland. Och bara i norra Jämtland behandlar Skogsstyrelsen just nu ytterligare 150 artskyddsärenden som också kan leda till avverkningsstopp.