facebooktwittermail d

15 procent ned för avverkningsanmälningarna

Avverkningsanmälningarna har gått ned med15 procent. Det blir facit för helåret 2022, där den anmälda arealen hela tiden legat lägre än de två föregående åren.