facebooktwittermail d

15 beslut som regeringen inte har slutbehandlat

ATL:s granskning av riksdagens tillkännagivanden visar att lantbruksfrågor toppar listan över beslut som riksdagen har tagit men som blir liggande år efter år i regeringskansliet. Dessutom minskar andelen slutbehandlat.