facebooktwittermail d

Träbyggandet ökar - och mer blir det

Antalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme ökade med 55 procent under 2016. Det visar statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Totalt byggdes cirka 3 600 lägenheter i flerbostadshus med trästomme under 2016, vilket kan jämföras med cirka 2 300 året innan. Men trots ökningen i antal har andelen flerbostadshus med trästomme minskat över tid, och förklaringen är att det totala byggandet ökat så kraftigt de senaste åren. I slutet på 1990-talet låg andelen flerbostadshus med trästomme mellan 15 och 20 procent. I fjol var den 10,9 procent, vilket ändå var en uppgång från 8,7 procent 2015.

LÄS ÄVEN: Nya regler för dig som kör A-traktor

”Tre gånger fler”

”Betänk att andelen med trästomme av det totala flerbostadshusbyggandet var runt 10 procent även 2012, men då motsvarade det knappt 1 300 lägenheter. I dag byggs det cirka 3 600 lägenheter med trästomme, alltså nästan tre gånger fler. Och då har ännu inte de riktigt stora investeringarna i det industriella byggandet kommit i gång ordentligt”, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Gas bäst för långkörande tunga fordon

FOTO: TMF

Ny kapacitet

Den senaste tiden har produktionskapaciteten varit en flaskhals för flerbostadshus med trästomme, men flera investeringar är på gång. Det gäller till exempel företag som Derome/A-hus, Anebyhusgruppen, Boklok, Götenehus, Stora Enso, Södra, Obos. Två företag som precis i dagarna inviger varsin fabrik är också Eksjöhus och Lindbäcks Bygg.

”Andelsmässigt säger det inte så mycket, men i antal är det en betydande ökning som lovar gott inför dagens och morgondagens krav på hållbart byggande”, säger Gustaf Edgren om det ökande antalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme.
”Andelsmässigt säger det inte så mycket, men i antal är det en betydande ökning som lovar gott inför dagens och morgondagens krav på hållbart byggande”, säger Gustaf Edgren om det ökande antalet lägenheter i flerbostadshus med trästomme.

LÄS MER: 2025 byggs hälften av alla flerbostadshus i trä

LÄS ÄVEN: Ökat träbyggande kräver investeringar

LÄS OCKSÅ: Skogsmiljardärerna - hela listan

PREMIUM: Så kan skogsägarna driva på träbyggandet