facebooktwittermail

Högt miljötryck inför Cap-förhandlingarna

ATL har kartlagt hur de beslutande parterna står inför de kommande trepartssamtalen om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Cap. I grafiken kan du se i vilka frågor de är överens och var man står längre ifrån varandra.