facebooktwittermail d

14 000 värphöns avlivas efter Newcastlesjuka

En gård med cirka 14 000 värphöns i Linköpings kommun tvingas avliva sina höns, efter ett utbrott av den smittsamma fågelsjukdomen newcastlesjuka.