facebooktwittermail d

”14 000 hektar naturlig regnskog höll på att förstöras”

Belize

Att omvandla skogar till reservat bäddar för konflikter med lokalbefolkningen. Det finns dock lösningar. 2015 beviljades den första lokalsamhällesförvaltade koncessionen för skogsjordbruk någonsin i Belize.

Gustavo Requena från Ya’axché Conservation Trust hjälper Santiago Cuz att röja för majs på sluttningen
Gustavo Requena från Ya’axché Conservation Trust hjälper Santiago Cuz att röja för majs på sluttningen. FOTO: JESPER KLEMEDSSON

I Toledo-distriktet ligger skogsreservatet Maya Mountain North Forest Reserve med 14 000 hektar primärskog. Det samförvaltas av organisationen Yа’ахсhé Соnѕеrvаtіоn Тruѕt och Belizes skogsdepartement. Här avverkades tidigare skog av såväl lokalbor som av flera privata bolag. Ingen återplantering skedde. Svedjebruk anlades hej vilt och tjuvjakt var utbrett. 2012 stod det klart att skogen och dess biologiska mångfald var allvarligt hotad. Det berättar Gustavo Requena, samhälls- och försörjningschef på Ya’axché Conservation Trust i Toledo-distriktets huvudort Punta Gorda.

– Vi pratar om 14 000 hektar naturlig regnskog som höll på att förstöras. De vilda djurens livsutrymme krympte alltmer, säger han.

2012 beslutade landets Skogsdepartement att göra skogen till reservat. Myndigheterna förstörde lokalbefolkningens odlingar, inhägnader och anläggningar. Det ledde till ilska och protester.

– Mayafolket i området hade alltid fått sin mat, sitt timmer och sina naturmediciner från skogen, säger Gustavo.

Det utmynnade dock aldrig i våldsamheter. I stället gick en grupp lokala bönder samman för att hitta lagliga vägar att bruka skogen. De bad Ya’axché Conservation Trust om råd.

– Vi kom fram till att den bästa lösningen skulle vara om bönderna fick koncession för hållbart skogsjordbruk i reservatet, säger Gustavo.