facebooktwittermail d

Influensautbrottet växer – 1,3 miljoner höns avlivas

Smittspridningen av fågelinfluensa på en stor värphönsgård i Småland eskalerar. Nu beslutar Jordbruksverket att nästan alla djur, cirka 1,3 miljoner höns, ska avlivas och destrueras.

Jordbruksverket har beslutat att nästan alla djur, cirka 1,3 miljoner höns, ska avlivas och destrueras till följd av fågelinfluensan (arkivbild – hönseriet på bilden har inget med texten att göra).
Jordbruksverket har beslutat att nästan alla djur, cirka 1,3 miljoner höns, ska avlivas och destrueras till följd av fågelinfluensan (arkivbild – hönseriet på bilden har inget med texten att göra). FOTO: MICKE FRANSSON/TT

Fågelinfluensautbrottet på en stor värphönsanläggning i Kalmar län är fortfarande inte under kontroll. I förra veckan rapporterades att en halv miljon värphöns skulle avlivas för att stoppa smittan, en siffra som nu mer än fördubblats.

1,3 miljoner höns på gården, nästan hela besättningen av värphöns och unghöns, ska avlivas genom gasning.

Arbetet pågår och ska genomföras så snart som möjligt.

– Dels för fåglarnas skull och för att minska risken att fler drabbas. Viruset uppförökar sig snabbt annars, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, till ATL.

Sverige har sedan november haft fem bekräftade fall av fågelinfluensa, varav fyra i Skåne. För närvarande saneras anläggningarna både på det skånska storskaliga kläckeriet som drabbades tidigare i januari, samt på det mycket stora hönseriet i Småland.

I Småland handlar det om många veckors arbete som väntar med destruktion och sanering. Jordbruksverket har kallat in personer från hemvärnet och Blå stjärnan som hjälper till som fältassistenter. Uppemot ett hundratal personer kan behöva hjälpa till dagligen.

Årets fågelinfluensa är tveklöst den värsta hittills sett till antalet avlivade djur i Sverige.

– I Sverige är det alldeles exceptionellt att det är de två stora besättningarna som drabbats. Den situationen har vi inte varit i förr, säger Maria Nöremark.

Maria Nöremark, SVA.
Maria Nöremark, SVA. FOTO: ADD LIGHT FOTOGRAF GÖRAN EKEBER

Få in fynd från vilda fåglar

Det är två olika virusvarianter, H5N8 samt nu senast H5N5, som hittills konstaterats i svenska besättningar. Ingen är smittsam för människor, men de är aggressiva och dödliga för bland annat höns, kycklingar och kalkoner.

Dödligheten ökar med mellan faktor 5 och faktor 10 per dag. Det kan alltså vara femton döda höns första dagen, och flera hundra fåglar ett par dagar senare i en produktionsbesättning.

– Det går extremt snabbt. Man hinner knappt se någon minskning i foderkonsumtion eller produktion innan djuren dör. Det första tecknet är ökad dödlighet.

SVA har diagnostisk beredskap dygnet runt för att snabbt kunna analysera prover. Maria Nöremark tycker att man ska kontakta sin veterinär direkt när man ser fler döda djur än vanligt:

– Och om man misstänker att något har hänt ska man fundera på vilka transporter som är på gång. Det är viktigt att inte skicka fåglar någonstans innan man vet om man är smittad.


Smittan slår hårt mot hela Europa just nu och sprids huvudsak av vilda sjöfåglar. SVA vill gärna få in fler fynd från naturen.

– Via vår hemsida kan man rapportera och beskriva fyndet och sedan bli kontaktad av oss för att kunna skicka in djuret till oss på rätt sätt.

Ser ni tecken på minskad spridning nere i Europa?

– Nej, det har inte börjat gå ner i Europa tyvärr.

MER OM FÅGELINFLUENSA I SVERIGE

Nytt utbrott av fågelinfluensa: ”Måste stoppa smittspridningen snabbt”

Stor värphönsgård drabbad av fågelinfluensa

18 000 djur avlivas efter utbrott av fågelinfluensa i Skåne

Veterinären: ”Svårt att säga vad konsekvenserna blir”

Ökad dödlighet på drabbad hönsgård – fler djur avlivade

DET HÄR HÄNDER VID FÅGELINFLUENSA

Vid konstaterat fall av fågelinfluensa händer följande:

• Den drabbade gården blir spärrad och inga djur, produkter eller gödsel får lämna gården.

• Ingen behandling finns, smittade djur måste avlivas och ägg måste destrueras.

• Den drabbade gården saneras. Nya djur kan sättas in tidigast 21 dagar efter att saneringen är klar.

• Runt den smittade gården inrättas ett skyddsområde med en radie av minst 3 kilometer och ett övervakningsområde med en radie av minst 10 kilometer.

• Inom dessa områden råder bland annat förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg och fjäderfäkött. För vissa transporter krävs ett särskilt tillstånd.

• Utställningar och andra sammankomster med levande fåglar är förbjudna.

• Staten tar kostnaderna för provtagning och bekämpningsåtgärder och drabbade gårdar ersätts ekonomiskt för bortfallet som smittan orsakat.

Källa: Jordbruksverket

FÅGELINFLUENSA BLAND FJÄDERFÄ I EUROPA

Siffrorna anger utbrott i tambesättningar och gäller ej vilda fåglar.

År Utbrott

2010 2

2011 0

2012 0

2013 6

2014 10

2015 75

2016 403

2017 882

2018 37

2019 8

2020 440

Källa: Animal Disease Notification System