facebooktwittermail

12 000 ton äpplen över gränsen

Cirka 12 000 ton äpplen ska den närmaste tiden skickas från de Israelockuperade Golanhöjderna till Syrien.

Transporterna över den befästa gränsen ombesörjs av lastbilar från Röda korset. Det är sjätte året äppelleveranserna sker.

Odlingen är en viktig inkomstkälla för bönderna på Golanhöjderna, som i dag bara har omkring 18000 av tidigare 150000 invånare kvar, rapporterar TT-AFP.

Äppletransporterna beräknas pågå i två månader. År 2008 fick de ställas in på grund av dålig skörd.

Trots att Israels kontroll över Golanhöjderna inte har erkänts internationellt har Israel flyttat in omkring 20000 bosättare i området. ATL.nu