facebooktwittermail d

104 tons timmerbil testas i Finland

Finnarna går nu vidare och testar en timmerbil på 104 ton. Det är en gigant med tretton axlar och en elegant lösning på vagnkonfigurationen.

De kallar den Jätten, Jätti, och man har även tagit fram en skogsgående variant som de kallar Lilljätten, Pikku Jätti, på 84 ton.

Jätten har 46 däck fördelade på en dragbil (fyra axlar), en semitrailer (fyra axlar) samt en släpvagn (fem axlar). Tjänstevikten är 29 ton och den maximala lasten 75 ton. Totallängden är 33 meter vilket imponerar om man står vid vägkant.

13 miljoner liter

Bilen visades i dag i den nordfinska staden Rovaniemi där Finlands motsvarighet till Sveaskog, Metsähallitus, har stor verksamhet. Metsähallitus gör av med 13 miljoner liter diesel per år och med en vikande ekonomi i landet gör man vad man kan för att sänka alla kostnader.

Tyngre laster sparar bränsle.

Se video på bjässen här

Testen med Jätten involverar två universitet samt en mängd företag. Framför allt vill man testa på de öde nordfinska vägarna hur mycket vikt en vägbana tål.

Dispensrutten går från nordliga Ivalo 300 km ner till Rovaniemi som ligger vid polcirkeln och vidare till Kemi vid Bottenviken. Sträckan har inte modifierats förutom en bro där föraren kan skifta ett trafikljus från bilen och köra ensam mitt på bron vid passagen.

Dubbat dubbelmontage

Dragbilen har två drivande axlar med dubbat dubbelmontage, automatsandning samt roterande kedjor som slungas ut under däcken när det behövs extra fäste. De drivande däcken kommer från Nokian som kommer att följa utvecklingen noga.

På den tilltänkta rutten finns en två kilometer lång uppförsbacke med 160 meters höjdskillnad. Där testas bilen till max och under den sista stigningen är man nere på sexans växel och knappt 30 km/h. Timmerbilar är sällan dubbade men på grund av det stora arbetet de drivande däcken får göra har man valt den lösningen.

Sista axeln på bilen är styrbar och höjbar.

Jätten, som är utvecklad med Metsähallitus som nav, har en semitrailer med fyra axlar varav den första är höjbar och den sista både styrbar och höjbar för returresan.

Släpvagnen liknar de som finländarna använder idag för sina 76 tons ekipage.

Diskussionerna om att gå vidare från Finlands nuvarande maxvikt 76 ton och Sveriges 64 ton påbörjades mellan länderna 2014 eftersom en del dispenstrafik var tänkt att gå över gränsen. Men svenskarna drog sig ur på grund av det osäkra politiska läget vad det gäller bruttovikter och finnarna fortsatte ensamma.

Den andra bilen, 84 tonnaren, är egentligen mer intressant, menade de flesta på visningen, eftersom den även ska gå på skogsbilväg. Den femaxlade dragbilen med två styrande framaxlar är nytänk inom området timmerbilar. Dragbilen är hela tolv meter lång och väger lastad 42 ton. Det femaxlade släpet är idag vanligt i Finland. Bilens totallängd är 25 meter.

Enligt Metsähallitus har två tredjedelar av timmerbilarna i Finland idag bruttovikter över 68 ton.

Dispensen för bilarna gäller till 2019. Sex åkerier har idag dispenser för bilar över 76 ton och ett tiotal ytterligare är under övervägande.

 

LÄS MER: En fjäder i hatten för Scania

Se video på bjässen här!