facebooktwittermail d

1000 mil på metanol från skogen

Biometanol från svensk skog hade kunnat vara ett alternativ när de fossila drivmedlen ska fasas ut. Nu har Luleå tekniska universitet (LTU) testkört 1 000 mil på metanol och inspekterar motorn.