facebooktwittermail d

100 organisationer kräver Cap-reform

EU:s jordbruksstöd hjälper inte bönderna, miljön eller konsumenterna, hävdar företrädare för civilsamhället.

I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kräver 100 intresseorganisationer att unionens jordbrukspolitik ses över med samma granskande öga som använts på annan EU-lagstiftning. Brevets undertecknare anser att dagens stödpolitik bidrar till en situation där naturresurser utarmas, bönderna befinner sig i konstant marknadskris och lantbrukets djur far illa. Jordbrukspolitiken påverkar även folkhälsan och länder utanför EU negativt.

Ett av den sittande EU-kommissionens huvudprojekt är att granska gällande lagar för att se om de är effektiva och ändamålsenliga. Organisationerna bakom brevet anser att reformer av den typ som gjordes senast av EU:s jordbrukspolitik inte är tillräckliga för att rätta till bristerna de ser.

Bland de undertecknande organisationerna finns Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace och Eurogroup for Animals där Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige är medlemmar.