facebooktwittermail d

"Havre är framtiden för Sverige"

Ett nytt forskningscenter vid Lunds universitet har fått 100 miljoner kronor för att forska på havre. Målet är att forskningen ska bidra till nya produkter som kan göra havre till en ny stor svenskt exportvara.

FOTO: MOSTPHOTOS

Det nya forskningscentret går under namnet Scanoat, och ska bedrivas i samarbete med Lunds tekniska högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Lantmännen, Oatly och Swedish Fiber, skriver Dagens Nyheter.

Bakom bidraget på 100 miljoner står Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, som på måndagen beslutade att dela ut totalt 600 miljoner kronor till en rad forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bedrivas långsiktigt, och att de ska utgå från industrins behov av nya produkter.

Nya produkter

Här bedöms havrebaserade produkter ha stor potential. Målet för det nya centret är att göra havre till en ny stor exportvara genom att jobba med hela processen från odling till genetik och framtagande av nya produkter.

– Slutmålet är att öka odlingen av havre och öka exporten. På vägen ska vi även sekvensbestämma havregenomet, det vill säga allt DNA som finns i havren. Men vi ska även testa precisionsodling av havre för att kartlägga närings- och vattenbehovet ute i fält, säger Leif Bülow, som är professor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet till ATL.

Att vidareförädla havren är också ett viktigt forskningsfält.

– I dag gör vi mycket havremjölk men vi vill även utveckla nya produkter som inte finns i dag och som har ett bättre näringsinnehåll än dagens havremjölk, fortsätter Leif Bülow.

"Framtiden"

Totalt räknar han med att runt hundra personer kommer att vara knutna till forskningsprojektet från universitetsvärlden och näringslivet.

Genom att öka exporten tror Leif Bülow att grödan kan få stor betydelse för svenskt jordbruk på sikt. Framför allt är grödan idealisk för våra svenska förhållanden på grund av våra jordar och vårt klimat, enligt Leif Bülow.

– Det som är viktigt här är att visa att det finns ytterligare grödor som är konkurrenskraftiga och som kan vara viktiga i växtföljden. Havret är framtiden för Sverige och vårt svenska jordbruk, säger Leif Bülow.