facebooktwittermail d

100 miljoner i minskad dieselskatt

Regeringen skjuter till 100 miljoner ­extra i budgeten för att minska dieselskatten för bönder. Satsningen är ett stöd till den krisande mjölkbranschen.

I den budget som regeringen presenterar den 21 september kommer 300 miljoner att sättas av för att sänka dieselskatten för lantbrukare.

–  Det är 100 miljoner kronor mer än tidigare känt och blir ett stöd som bönderna känner av direkt, säger Sven-Erik Bucht, (S), till DN.

Miljöpartiet stöder förslaget

Skatten på diesel är lägre för lantbrukare, men skulle enligt tidigare beslut höjas stegvis. Att behålla en reducering av dieselskatten har varit ett av de tyngsta önskemålen från Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Även Socialdemokraternas rege­ringspartner Miljöpartiet, som av miljöskäl generellt är för högre skatt på diesel, är med på stödet.

–  Hela regeringen och även Väns­terpartiet står bakom förslaget. Det är ett tecken på att regeringen tar mjölkkrisen på allvar, säger Sven-Erik Bucht.

LRF kräver mer

Regeringen har tidigare skjutit till cirka 200 miljoner kronor för att kompensera lantbruket för energiskattehöjningar. Med de nya miljonerna i den kommande budgeten reduceras dieselskatten med 1,70 kronor per liter för bönderna tre år framåt, enligt ministern.

LRF har tidigare sagt att de vill ha en nivå på 3 kronor.

– Jag vet att LRF och andra säger att det inte räcker, men vi tycker att det är en stark signal att vi tror på och vill ha kvar svenskt jordbruk, säger Sven-Erik Bucht.

Totalt en miljard

Enligt honom satsar regeringen totalt närmare en miljard kronor på lantbrukarna. Då räknar han bland annat in de riktade stöd som görs till mjölkbönderna, 500 miljoner kronor i kreditgarantier, de pengar som finns i landsbygdsprogrammet, till exempel 150 miljoner i  djurvårdsinsatser, satsningar på export och en höjning av det nationella stödet med 14 miljoner kronor.