facebooktwittermail d

10 miljoner i projektmedel att söka

Länsstyrelsen Skåne utlyser tio miljoner kronor i projektstöd för att korta ner ledtiderna i livsmedelskedjan och gynna den lokala marknaden.