facebooktwittermail

Målet: 10 miljarder ska betalas ut innan årsskiftet

I dag börjar Jordbruksverket betala ut den sista delen av 2020 års gårdsstöd, samt flera andra typer av jordbruksstöd och ersättningar. Totalt rör det sig om närmare tio miljarder kronor som ska betalas ut innan årsskiftet.

Målet är att betala ut närmare 10 miljarder kronor innan årsskiftet.
Målet är att betala ut närmare 10 miljarder kronor innan årsskiftet.

Utbetalningarna sker löpande varje fredag med start den 4 december. Totalt kommer minst 95 procent av lantbrukarna att få sina stöd utbetalda innan årsskiftet.

Stöd som berörs den här gången är bland annat gårdsstödet, förgröningsstödet och stödet till unga lantbrukare. Hela listan hittar du i faktarutan nedan.

Under delutbetalningarna i oktober ökades stödutbetalningarna, av det så kallade kompensationsstödet, samt miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion som normalt brukar ligga på 75 procent av totalbeloppet. Det gjorde att myndigheten i år kom upp i hela i 85 procents utbetalningsgrad. Orsaken till detta var att så långt det var möjligt kompensera lantbrukarna för coronapandemin. Cirka 2,5 miljarder kronor av 2020 års stöd har därför redan betalats ut.

Planen har varit att betala ut så stor andel som möjligt. Samtidigt börjar myndigheten att förbereda för nästa ansökningsperiod, där det som det ser ut nu inte kommer att bjudas på några betydande förändringar. Däremot är det fortfarande en del oklarheter kring förlängning av åtaganden och övergångsregler inför nästa programperiod, och där pågår nu diskussioner inom EU i avvaktan på beslut, enligt Patrik Alenfelt, sektionschef på jordbrukarstödssektionen.

Fakta: Stöd som betalas ut den 4 december

Gårdsstöd

Förgröningsstöd

Nötkreatursstöd

Stöd till unga jordbrukare

Djurvälfärdsersättningar

Kompensationsstöd

Ersättningar till ekologisk produktion

Miljöersättningar