facebooktwittermail d

1 000 får uppkopplade i Norge

I ett försök som pågår just håller ny teknik koll på 1 000 uppkopplade frigående får i Norge. Inom en nära framtid kommer allt fler saker att vara kopplade till internet.