facebooktwittermail

"Vaccinera i stället för kastrera smågrisar"

Bönder måste börja vaccinera i stället för att kastrera smågrisar. Det anser Veterinärförbundets Johan Beck-Friis. Grisbranschen hävdar dock att vaccinering blir ett arbetsmiljöproblem.

Det börjar bli allt mer angeläget att hitta ett sätt att kastrera smågrisar utan att de lider. I mitten av december undertecknade Copa-Cogeca EU-kommissionens dokument där ambitionen är att inga grisar ska kasteras utan bedövning från 2012.

"Handlar om vilja"


Johan Beck-Friis vid Sveriges Veterinärförbund tycker att det vaccin som finns på marknaden är det bästa för grisarna.
- Det handlar om vilja. Visst, det blir lite nya rutiner men det är inte några oöverstigliga hinder, säger han.

Vaccinet för en gris kostar cirka 30 kronor men det är inte främst ekonomiska skäl som gör Annika Bergman, ordförande för Sveriges Grisföretagare, tveksam.

För stora risker


- Hade det varit enkelt att använda så hade det varit använt, säger hon.

Det handlar om risken för djurskötaren att få vaccinet i sig om han eller hon råkar sticka sig på sprutan.

Att män påverkas vet man. Testiklarna börjar krympa på en man som två gånger får i sig vaccinet. Vad som händer en kvinna vet man inte riktigt men för att vara på säkra sidan får inte gravida hantera vaccinet.

Djurskötare på grisgårdar är ofta unga tjejer och för dem kan det bli ett arbetsmiljöproblem att ge injektionerna, enligt Annika Bergman.

Säkra metoder


Johan Beck-Friis anser dock metoderna vid vaccinering är mycket säkra för djurskötaren.

Vaccinet är inte heller farligt för konsumenterna eftersom inga främmande substanser förs vidare ut i köttet, enligt Johan Beck-Friis.Birgitta Sennerdal