facebooktwittermail

"Fåtal allvarliga brister"

Länsstyrelserna kontroller av djurhälsopersonal under 2010 visar på ett fåtal allvarliga brister.

2010 är det första året som landets 21 länsstyrelser haft i uppdrag att kontrollera djurhälsopersonal. Länsstyrelserna konstaterar att bristerna ofta är av mindre allvarlig art. Men några allvarliga brister har upptäckts och som har lett till föreläggande eller anmälan till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Det är några av bitarna som Jordbruksverket på fredagen rapporterar till regeringen.

Enligt myndigheten har kontrollerna genomförts på ett tillfredsställande sätt med bra urval efter deras råd, men för att komma upp till nivåerna om kontrollintervall måste kontrollerna bli fler.

Eftersom kontrollområdet är nytt och reglerna omfattande menar Jordbruksverket att man ska se 2010 som ett uppbyggnadsår. Det var först andra halvan av året som redskap i kontrollverksamheten blev tillgängliga för länsstyrelserna.

I länsstyrelsernas kontroller av djurhälsopersonal tittar man bland annat på journalföring och tillhandahållande av läkemedel till djurhållare. ATL.nu