facebooktwittermail d

"Gästarbetares" roll ska undersökas

Svenska bönders behov av arbetskraft och möjligheterna att ta in utländska arbetare ska belysas av arbetsmiljöforskare vid SLU Alnarp.

Professor Peter Lundqvist vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi på SLU har fått närmare två miljoner kronor till en studie om utländsk arbetskraft i svenskt lantbruk.
Målet är att kartlägga såväl arbetsgivarnas som "gästarbetarnas" erfarenheter och behov. Forskningen ska bland annat resultera i en handbok om arbetsmiljö och arbetsvillkor för utländsk arbetskraft inom det svenska lantbruket. Pengarna till projektet kommer från Stiftelsen Lantbruksforskning.ATL.nu