facebooktwittermail d

"Bonus är ett gissel"

Lantmännens bonusutbetalningar på över 25 miljoner kronor till utvalda toppchefer möter hård kritik bland förtroendevalda.

Utdelningen som baseras på 2010 års resultat uppgår till 25,6 miljoner kronor.

Årets bonusutbetalningar går tyvärr inte att komma undan, avtal ska hållas. Det är uppfattningen bland de förtroendevalda som ATL har talat med. De är kritiska till dagens system och vill se förändringar i framtiden.

Stefan Josefsson, ordförande för Lantmännens Örebrodistrikt, menar att tur och bollande med siffror i ett bokslut inte ska avgöra om bonus betalas ut eller inte. Ett år utan avskrivningar blir resultatet jättebra. Ett år där exempelvis etanolfabriken skrivs av med halva summan minskar resultatet och bonusar uteblir.

Yttre omständigheter


Tur kan också leda till hög bonus.
- Brinner det i Ryssland så påverkas spannmålspriset uppåt och resultatet blir bättre. Sådant har ingenting att göra med att vara duktig. Yttre omständigheter påverkar mycket när bedömningen görs varje år, säger han och fortsätter:

- Min syn är att bonus ska ses över längre tid, tre till fem år. Under tiden sätts kapital av till en fond. Sedan sker en bedömning när perioden är slut och då ser man om resultatmålen har uppfyllts. Ett sådant system gör bedömningen mycket enklare.

Folke Anderson har varit bonde i 40 år och är förtroendevald i Lantmännens distrikt Östergötland. Han vänder sig mot att bonus betalas ut trots att det långsiktiga resultatmålet på 10 procent räntabilitet och 40 procent soliditet inte nåtts.

Påverkar negativt


- Jag har jobbat på LRF Konsult i 36 år och har ständigt krav från mina chefer att leverera resultat. Jag påstår tveklöst att det påverkar klimatet inom en koncern negativt när bonusar betalas ut trots att i förväg ställda resultatmål inte har uppnåtts.

Fredrik Wachtmeister, ordförande för Sörmlandsdistriktet, anser att duktiga företagsledare ska ha bra betalt, men det är den fasta lönen som ska vara hög, inte bonusdelen.

- Bonus är ett gissel som jag ser det. Jag tycker inte om det. Men vår koncernstyrelse har ansvar för att vi har rätt chefer och koncernstyrelsen ansvarar för lönebildningen och den anser att bonus behövs. Det finns olika åsikter om det. Jan Olsson