facebooktwittermail d

"Gamla" pengar tillbaka i vårbudgeten

Pengar som togs från omarronderingen i höstbudgeten ges tillbaka i vårbudgeten.

I höstas drog regeringen ned anslaget för omarronderingar med 1,5 miljoner, till totalt 4,1 miljoner kronor.

I tilläggsbudgeten som presenterades på onsdagen är anslaget tillbaka på samma nivå som före höstens nedskärning. Men det är inte i närheten av de resurser som bland andra Jordbruksverket och Lantmäteriet efterfrågat för arbetet med att skapa bättre fastighetsstruktur i framför allt Dalarna.

Vill ha ökat anslag


Jordbruksverket vill att anslaget successivt ökar till 45 miljoner kronor, med ett totalanslag på 13,5 miljoner i år.

Anders Wernfeldt, länslantmätare i Dalarna, är trots allt inte besviken på utfallet i budgeten.

- Det är rätt signaler från regeringen. Mer pengar kommer sannolikt i höstbudgeten.

I övrigt var budgeten odramatisk ur lantbrukssynpunkt med få förändringar.

Minskade utgifter för gårdsstöd


Regeringen aviserar minskade utgifter för gårdsstöd och djurbidrag då kronan stärks gentemot euron.

Jordbruksverket får en halv miljon kronor för sitt nytillkomna ansvar för tillsynsvägledning för kemikaliehantering inom jordbruket. Sara Johansson