Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Teknik 11 januari

  Eon överklagar dom

  Eon Elnät har nu överklagat till domstol för att få rätt att dra en ny kraftledning över åkermark i nordöstra Skåne.

   Eon Elnät har överklagat för att få rätt att dra en ny kraftledning i nordöstra Skåne. Bilden är tagen vid annan plats.
  Eon Elnät har överklagat för att få rätt att dra en ny kraftledning i nordöstra Skåne. Bilden är tagen vid annan plats. FOTO: Mostphotos

  Eon vill bygga en 130-kilovolts ledning från Rinkaby till Kristianstad. Ledningen är vara 11,5 kilometer varav 10 kilometer är tänkt att gå som luftledning över åkermark.

  På marken, som är mycket god, odlas bland annat matpotatis, sockerbetor, rödbetor, morötter, sallad och jordgubbar.

  En kraftledning skulle innebära stora problem för odlingen, bland annat med rampbevattning. Intäktsförlusten för lantbrukarna har beräknats till 33 miljoner kronor under 100 år. Och eftersom Eon bara skulle spara 22 miljoner kronor på att dra en luftledning i stället för att lägga en markkabel, så avslog Energimarknadsinspektionen Eons begäran om att få bygga en luftledning.

  “Bästa möjliga teknik”



  Dessutom ansåg EI inte att luftledningen uppfyllde försiktighetsprincipens krav på bästa möjliga teknik.

  Nu har Eon valt att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen, men har bett att få anstånd med att utveckla sina argument.

  Inför EI.s beslut konstaterade Eon elnät att bolaget så sent som 2013 faktiskt fick ja för luftledningen, men nu fått nej.

  Eon tycker att det allmänna intresset av leverenssäkra elnät till en rimlig kostnad väger tyngre än lantbrukarnas intresse av att slippa brukningshinder i åkern.

  Eon påpekar också att lantbrukarna kommer att få betydligt högre ersättning än vanligt, eftersom de odlar specialgrödor.

  Läs mer: Markägare vinner mot EonLäs mer: Markägare protesterar mot ledning

  Till toppen